ἀπολογησάσθω

ἀπολογησάσθω
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor imperat mp 3rd sg
ἀπολογέομαι
speak in defence
aor imperat mid 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”